สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดในงาน "The 17th International Invention and Innovation Show" (INTARG 2024) ที่เมืองคาโตไวซ์ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567

งานนี้มีผลงานกว่า 300 ชิ้นจาก 20 ประเทศร่วมจัดแสดงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนานาชาติ

ในปีนี้ วช. สนับสนุนผลงานจาก 36 หน่วยงาน ซึ่งรวมถึง บริษัท บี.จี.เอส. อินเตอร์นชั่นแนล จำกัด และผลงาน recycle multilayer film ภายใต้แบรนด์ eCO2Plas เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัล Gold Medal Award ในงาน INTARG 2024 นี้!!!

โดย eCO2Plas นำเสนอวิธีซึ่งนับได้ว่าเป็นการปฎิวัติวงการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ภายใต้หมวด "Others 7" ซึ่งหมายถึงพลาสติกรีไซเคิลได้ยาก ได้ผลสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องด้วยนวัตกรรมของการใช้กระบวนการเชิงกลเคมีโดยไม่ต้องลอกชั้นหรือแยกส่วนที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ นวัตกรรมนี้ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ท้าทายในปัจจุบัน ได้แก่ ขยะบรรจุภัณฑ์ฟิล์มหลายชั้นทั้งแบบมีฟอยล์ (multilayer film with foil) และไม่มีฟอยล์ (multilayer film without foil) โดยเปลี่ยนให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกรดrMLFเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสำหรับฟิล์มหลายชั้นปราศจากฟอยล์ และ เกรด rMLF-F เม็ดพลาสติกรีไซเคิลสำหรับฟิล์มหลายชั้นที่มีฟอยล์