ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้จัดเสวนาเรื่องอุตสาหกรรมยางเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน "Rubber Industry for Circular Economy" เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภายในงานแสดงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตพลาสติกและยางแห่งปีของประเทศไทย “Plastic & Rubber Thailand 2023” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมการจัดงาน โดยศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังเสวนา ซึ่งมีจำนวน 52 คน ก่อนที่การสนทนาจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น คุณชลธิชา บรรดาประณีต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.จี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ อาจารย์ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ
คุณชลธิชา ได้กล่าวว่าทุกวันนี้เศษยางกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตเล็งเห็นว่าสามารถนำไปรีไซเคิล โดย บี.จี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล คือหนึ่งในผู้ผลิตยางรีไซเคิลหลายชนิดภายใต้แบรนด์ eko Rubber ซึ่งสามารถผลิตเป็นสินค้าได้มากมาย เช่น รองเท้าแตะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของยางรีไซเคิล